Intézmények és csoportok

Kópé csoport bemutatása

Sáska Balázsné- óvodapedagógus

Koós Helena Virginia- óvodapedagógus

Lázár Lászlóné- dajka

Csoportunk a Bugyi Nagyközségi Napköziotthonos Óvoda Bóbita Tagóvodájában működik.

Izgő-mozgó, vidám, vegyes életkorú csoport a miénk, ahol anyai szívvel neveljük a ránk bízott gyermekeket. csoportunk légköre érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteli, segítő, támogató. A “Rád figyelek” pillanatok elengedhetetlen eszközei mindennapjainknak. Folyamatos napirendünkben kiemelt időt fordítunk a szabadjátékra és a mozgásos tevékenységekre.

Nagyon szeretünk kirándulni, sétálni, felfedezni szűkebb és tágabb környezetünket, mint kis “Kolombusz”-ok. Valljuk, hogy a közvetlen, sok érzékszerven keresztüli, közös élményen alapuló tapasztalatszerzések menyire fontosak, segítik az ismeretek befogadását, mélyítését. A gyermeki kíváncsiságra, megismerési vágyra építjük tevékenységeinket.

Célunk olyan boldog, kiegyensúlyozott, gyermekek nevelése, akik tanulási vágyaikkal, kreativitásukkal, problémamegoldó képességeikkel, jóságukkal tudnak szeretetet adni és kapni.

Minden gyermek saját, egyéni fejlődési ütemének megfelelően fejlődhet, biztosítjuk számukra a sikerélményeket, támogatjuk önállósági törekvéseiket, hogy megtapasztalhassák, átéljék a “magam is megtudom csinálni” felbecsülhetetlen érzését.

Az egészséges életvitelt, testi kondíciójukat alakítva sokat mozgunk, sokat tartózkodunk a szabad levegőn, sok gyümölcsöt és zöldséget fogyasztunk.

A családokkal szoros, együttműködő, jó partneri kapcsolatot ápolunk. A gyermekek óvodai élményét, amikor lehetőségünk van, szívesen megörökítjük és megosztjuk a szülőkkel, hiszen a fényképek önmagukért beszélnek, bepillantást engedve Kópés mindennapjainkba.

Micimackó csoport bemutatása

A Micimackó csoportban vidám hangulatban, kiegyensúlyozott légkörben várjuk leendő ovisainkat. Csoportunkban két óvodapedagógus, Kapcsosné Mezei Viktória (Viki néni), Proksa-Pali Nikolett Szilvia (Niki néni) valamint dajka nénink, Józsa Nikoletta (Niki néni) fogadja a gyermekeket.

Mottónk: „Amit hallok-elfelejtem.

                Amit látok-megismerem.

                Amit csinálok-megtanulom.”

Tevékenységeinket- Pedagógiai Programunknak megfelelően- mindig az ünnepek, évszakok, a gyerekek élményei, érdeklődése, érzelmi állapotuk figyelembevételével tervezzük. Játékban gondolkodunk, a szabad játék túlsúlyának biztosítására törekszünk. Pedagógiai munkánk során elsősorban a játékban és egyéb tevékenységekben rejlő tapasztalatszerzési lehetőségek kihasználására törekszünk. Sok általunk, valamint óvodásaink által készített játékkal színesítjük csoportunk játéktárát, melyet kreatívan fel is használnak a kis „Micimackók”. Kihasználjuk a környék, település adta lehetőségeket (Tájház programjai, lovas kocsikázás, séta a közeli erdőben, krumpli szedés…). A gyerekek érdeklődését fenntartjuk sok mozgásos játékkal, a témát az éppen aktuális érzelmi állapotuknak, érdeklődésük szerint alakítjuk.

Pillangó csoport bemutatása

Fejesné Kovács Beatrix / Bea néni /

Telephely-vezető, óvodapedagógus

Nagy-Blaskó Klaudia Irén / Inci néni /

óvodapedagógus 

Győri Edina / Edina néni /

pedagógiai asszisztens

Medgyes Istvánné / Erzsi néni /

dajka

Csoportunk, a Pillangó csoport családias környezetben várja a gyermekeket. Csoportszobánk tágas, jól felszerelt. 

A csoportban dolgozó felnőttek gyermekszerető, szakmailag képzett személyek. 

Csoportunkba osztatlan életkorú gyermekek járnak. A napi tevékenységeinket differenciáltan, az életkori sajátosságokat figyelembe véve végezzük. 

Hitvallásunk, hogy elfogadásra, szeretetre, nyitottságra neveljük a gyerekeket a mesével, játékkal átszőtt foglalkozásaink során. 

Hóvirág csoport bemutatása

Óvodapedagógusok: Sződiné Bai Beatrix

Mecséri Ágnes

Dajka: Szatmáriné Várkonyi Tünde

Csoport létszáma: 25 fő

A Hóvirág csoport 25 gyermeknek biztosít szeretetteljes napközbeni ellátást. A csoport szervezése vegyes életkor szerint történik. 

A csoportszobánk vidám, gyermeki hangulatú, melyben a meleg színek dominálnak. Dekorációja mindig az adott évszakot, közelgő ünnepet tükrözi.

Derűs, szeretetteljes légkörben biztosítjuk a gyermekek fő tevékenységi formáját: a játékot, mely az óvodáskorú gyermek legfontosabb tevékenysége, így az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze. 

Fontosnak tartjuk,  hogy a közös játék formálja a gyermekek személyiségét, erősíti bennük az összetartozás érzését. Nevelőmunkánkat a feltétel nélküli gyermekszeretet, a gyermeki jogok védelme, az örömteli mindennapok megteremtése, toleráns magatartás jellemzi.

Továbbá fontosnak tartjuk a gyermekek érdekében a pedagógusok és a családok közötti szoros együttműködést, jó kapcsolatot.

A Margaréta csoport bemutatása

Csoportunkat a Bugyi Nagyközségi Napköziotthonos Óvoda központi óvodájában találhatjátok. Jelenleg 27 vegyes életkorú gyermek lakja a csoportszobánkat. Életünk csupa móka és kacagás, természetesen bizonyos korlátok közé szorítva. Csoportszobánk dekorációját úgy az évszakok váltakozásához, mint az adott témaheteinkhez igazítjuk. Célunk, hogy minden gyermek megtalálja az egyéniségének és temperamentumának megfelelő tevékenységet, játékot és ezek által a megfelelő tempóban fejlődjék.

Pár szó rólunk, felnőttekről: 

Molnár Melinda, Melinda óvó néni vagyok, óvodapedagógus.

2000 óta dolgozom óvodapedagógusként, 2016-ban fejlesztő-differenciáló szakon végeztem. Munkám során igyekszem játékosan hozzá segíteni a gyermekeket a fejlődéshez. A tevékenységeket úgy alakítjuk, hogy minden gyermek a maga ütemében, szeretetteljes, biztonságos légkörben fejlődhessen. 

pastedGraphic.png

Pápa-Sipos Veronika, Vera néni vagyok, óvodapedagógus. 

2014-ben kezdtem óvodai munkásságomat, ám kezdetben pedagógiai asszisztensként: 1 éves szakmai tapasztalat után felvételiztem óvodapedagógus képzésre. Mivel szakmai tapasztalattal a hátam mögött, munka mellett végeztem el a főiskolát, úgy gondolom, talán ez is jelzi a pálya melletti elköteleződésemet. A gyerekek iránti szeretetem, a kreativitásom, a lelkiismeretességem miatt hiszem, hogy végre megtaláltam a nekem szánt hivatást.

pastedGraphic_1.png

Timák Mónika, Mónika néni vagyok, óvodai dajka.  

24 éve dolgozom dajkaként. Hiszem, hogy a gyerekeknek és a kollégáimnak a jelenlétem és segítségem megkönnyíti a mindennapokat. A csoportunk része vagyok, osztozom a pedagógusok elveivel. 

pastedGraphic_2.png

A Tulipán csoport bemutatása

A csoportot jelenleg 25 gyermek alkotja. Kilenc nagycsoportos tizenkettő középsős, négy kiscsoportos jár közösségünkbe. Az elmúlt évek tapasztalatait meghazudtolva jóval több fiú (15) jár hozzánk, mint lány. (10)

A szervező és tervező munkánk egyik meghatározója, hogy négy sajátos nevelési igényű, és kettő beilleszkedési és tanulási nehézséggel élő gyermekről is gondoskodunk. Oktató-nevelő munkánk alapja az óvodai nevelés játékkal „mesével” program. Ami kutya egyszerűen azt jelenti, hogy a mindennapi tevékenységbe (játék) ágyazva próbáljuk fejleszteni a gyermekeket, a megértéshez, megértetéshez pedig elsődleges eszközünk a mese, mégpedig lehetőleg a magyar népmese. Fontos napok, időszakok, körülöttünk lévő világ megismerése, feldolgozása tölti ki napjainkat.

Magunkról:

Marika néni dajka. Hosszú évek óta az intézményt erősíti. elkötelezettségét a gyermekek iránt senki sem kérdőjelezheti meg. 

Oláh Szilvia pedagógiai asszisztensként kezdett óvodánkban. Munka közben szerezte meg óvodapedagógusi diplomáját. 

Kocsor Tibor óvodapedagógus. Az élettapasztalatát tudja a közös munkába fektetni.

Az a szerencsés helyzet állt elő, hogy mi hárman egyetértünk, nem csak a pedagógiai alapelvekben, hanem a kitűzött célokban. és a felhasznált módszerekben, eszközökben is. Hiszünk a klasszikus liberális pedagógiai elvekben, a gyakorlatban megvalósuló tanulásban, a memoriterek fontosságában és a szokás-szabály rendszer elengedhetetlenségében a munkánk során.

A Vizipók csoport bemutatása

Mundrusz Tamásné- óvodapedagógus

Balla Ildikó- óvodapedagógus

Törökné Pallagi Katalin- dajka

A Vízipók-csoport a Katica óvodában működő heterogén korosztályú csoportok egyike.

Két óvodapedagógus és egy dajka végzi a napi nevelési és gondozási feladatokat. 

A 2022/23-as tanévben 26 kisgyermek, 14 lány és 12 fiú ( 5 fő 3 éves, 13 fő 4-5 éves,  8 fő 6-7 éves) alkotja.

Mindhárman azonos nevelési elveket vallanak, ami munkájukat hatékonnyá teszi.

A kölcsönös egymásra figyelés kulcsfontosságú tényező együttműködésükben.

A csoportszoba berendezéseben uralkodó a fa, vessző és egyéb természetes anyagok meleg és barátságos hangulatot biztosítanak. Az ideérkező gyerekeket és szülőket meleg és családias légkör fogadja. Az óvónénik célja, hogy a gyermekek biztonságos, szeretetteljes légkörben töltsék mindennapjaikat. Ez csak következetes szabályokkal és kölcsönös bizalommal valósítható meg.

Skip to content