Játékos készségfejlesztés otthon

Játékos készségfejlesztés otthon

Az óvodás korú gyermekek a környezetükből érkező információkat figyelik meg, ezek
feldolgozásával ismerik meg a világot. A játékok, játékos tevékenységek jelen vannak
életükben nap, mint nap. Ha a felnőttek irányítják ezeket az információkat, irányítják a
játékokat, játékos tevékenységeket, akkor igazán jó úton halad gyermekük fejlődése. Az
óvodai játékok egy sor képességet fejlesztenek, megtanulhatnak gyermekeink közösségben
játszani, egymással, egymás mellett.
Az óvodáskorú gyermekek életében azonban nagyon fontos az otthon eltöltött idő is. A
kisgyermek otthon érzi magát legnagyobb biztonságban, teste, lelke, értelme fejlődik általa.
Ha hosszabb idő áll rendelkezésünkre, játszhatunk a gyermekünkkel társasjátékot. Ezáltal
fejlődik a gyermek szabálytudata, türelme, problémamegoldó képessége, magtanul nyerni és
veszíteni.
Ha építőjátékot játszunk vele, fejlődik a kicsik képzelete, szem-kéz koordinációja, kitartása.
Kihasználhatjuk azokat a rövid idő intervallumokat is, amik naponta adódhatnak: utazunk,
várakozunk.
Kirakós játékot játszva fejlődik az óvodás korú gyermek rész-egész látása, alakfelismerése, és
nem utolsó sorban türelme.
A „Mi változott meg” játék során az emlékezet és a figyelem fejlődik. Figyeltessünk meg
gyermekünkkel tárgyak halmazát, majd elfordulva változtassunk valamin. Amíg gyermekünk
próbálja a változást kitalálni, megfigyelőképessége is nagyban csiszolódik.
Az utánzó játékok variációjának száma szinte végtelen. Autóban, rendelőben várakozva
játszhatunk: „Ismételd meg, amit mondok!”, „Utánozd a kézmozdulataimat!”, „Folytasd a
sort! (gyümölcsök megnevezése)”. Mindezek által gyermekünk megfigyelőképessége,
emlékezete is fejlődik.
Azonban gyakran előfordul, hogy azt sem tudjuk, hol áll a fejünk, annyi teendőnk van.
Ilyenkor a kicsiket érdemes bevonni a házimunkába. Ezek a tevékenységek erősítik
feladattudatukat, önértékelésüket. Asztalterítés, sütés-főzés, ruhaválogatás, zokni párosítás,
rendrakás.
Használjunk ki tehát miden percet, amit együtt tölthetünk gyermekünkkel!
Mecséri Ágnes
óvodapedagógus

Skip to content