Újra az óvodában

Újra együtt az óvodánkban!

Gyorsan eltelt egy év. A Bóbita óvoda bővítési munkálatai alatt Kópé csoportunk a központi
óvodában vendégeskedett. A gyerekekkel pillanatok alatt belaktuk ideiglenes csoportszobánkat,
de szívűnkben mindig arra gondoltunk milyen jó lesz újra szeretett óvodánkban lenni.
Szeptember 4-én eljött a várva várt nap, a viszontlátás napja. Megtelt az óvodánk épülete,
gyerekzsivajtól lettek hangosak a csoportszobák és a játszóudvar.
A 2023/24-es nevelési évtől a Bóbita óvoda három csoportos óvoda lett. Az új Mazsola
csoportunkba 22 fő kiscsoportos gyereket fogadtunk, míg a Micimackó és a Kópé osztatlan, vegyes
életkorú csoportunkba fő érkezett.

A gyerekek jókedvűen, kíváncsian, várakozásokkal telve érkeztek és örömmel üdvözöltek minket.
Az első napok az óvoda bejárásával, izgatott élménybeszámolókkal, nyári emlékek felidézésével
teltek.

Az újonnan érkező gyermekek számára a környezet, a személyek és az életritmus is szokatlan, ezért
fő feladatunk a beilleszkedés, az alkalmazkodás segítése, a jó óvónő-gyermek kapcsolat kialakítása,
a nyugodt, kiegyensúlyozott légkör megteremtése. Bevezetjük őket az óvodai szokásokba, napi
tevékenységeinkbe, amit megerősítéssel, játékosan gyakoroltatunk.
A beszoktatásnál kiemelt hangsúlyt kap az egyéni bánásmód, a maximális odafordulás, a
bizalomépítés, a gyermekek érzelmi biztonságának növelése.

Sok kisgyermek életében az óvodába lépéssel kezdődik az az életszakasz, amikor kilép a családi
közösségből, megismerve és tagjává válva egyre nagyobb közösségeknek. Éppen ezért pedagógiai
munkánk során nagyon fontos a közösségi nevelés. Az első hetekben sok ismerkedési,
kapcsolatfelvevő-építő játékokat, dalos körjátékokat szervezünk. Kézlenyomatokból közös
dekorációt is készítettünk, így láthatják, hogy az ő kis kezük egy sünike része.
Koós Helena Virginia
óvodapedagógus

Skip to content